1st
04:09 am

(no subject)

- 7 comments

11:13 am

Босх, да и только...

- 3 comments

11:24 pm

(no subject)

- 19 comments

2nd
11:44 am

Художника обидеть может каждый

- 61 comments
Tags:

11:44 am

(no subject)

- 1 comment

11:27 pm

Мавр сделал свое дело?

- 47 comments

3rd
10:53 am

(no subject)

- 4 comments

11:54 am

Дневной Музон

- 2 comments

02:54 pm

Fig. 3

- 21 comments

4th
01:10 am

Ночной Музон

- 2 comments

01:10 pm

А вот кому открытку с праздником!

- 18 comments

5th
12:54 pm

(no subject)

- 1 comment

07:28 pm

Русский Марш

- 7 comments

09:56 pm

(no subject)

- 4 comments

6th
03:00 am

(no subject)

- 11 comments

03:19 pm

Дневной Музон

- 2 comments

7th
01:28 am

Ночной Музон11:43 am

Утренний Музон12:03 pm

(no subject)8th
05:24 pm

Опять отбирают детей

- 106 comments
Tags:

09:47 pm

Сумеречный Музон9th
08:42 pm

Сумеречный Музон

- 2 comments

11th
01:07 am

Про отнятых детей

- 2 comments

01:45 am

(no subject)

- 8 comments
Tags:

03:08 am

Мозг потек...

- 23 comments

12:11 pm

Утренний Музон

- 3 comments

12:11 pm

Агния Барто про Путина (1957 год)

- 13 comments

06:08 pm

С телетяпной ленты ТАСС

- 5 comments

13th
09:54 pm

Для Олега

- 9 comments

14th
02:34 pm

Поднимем?

- 6 comments

06:10 pm

(no subject)

- 14 comments

15th
02:47 am

Кузнецовой вернули детей

- 13 comments

03:18 pm

(no subject)

- 5 comments

09:42 pm

(no subject)

- 4 comments

16th
01:24 pm

Current

- 13 comments

18th
03:41 pm

Молиться, поститься, слушать радио "Радонеж"...

- 7 comments

09:49 pm

Сумеречный Музон

- 2 comments

11:08 pm

(no subject)

- 10 comments

19th
08:55 pm

Домашнего хозяйства пст

- 19 comments

11:54 pm

(no subject)

- 13 comments

20th
12:18 am

Ночной Музон10:38 am

(no subject)

- 18 comments

01:42 pm

Утренний Музон

- 9 comments

21st
11:09 am

(no subject)

- 8 comments

12:34 pm

Давно не писал...

- 11 comments
Tags:

23rd
11:49 am

(no subject)

- 7 comments

12:11 pm

Гражданственная Война, или Грудь в «Крестах», голова в кустах — Журнал «Шум» — политика, общество, к03:26 pm

Храните деньги в Сберегательной кассе

- 10 comments

07:39 pm

(no subject)

- 13 comments

24th
08:28 pm

Коленочки

- 17 comments

26th
11:59 am

(no subject)

- 14 comments

12:32 pm

Деццкий празднег

- 42 comments
Tags:

10:18 pm

Не работает...

- 6 comments

27th
05:22 pm

(no subject)

- 9 comments

29th
04:43 am

(no subject)

- 11 comments

05:52 pm

Гагага!

- 8 comments

10:30 pm

Прощальный Музон

- 2 comments

30th
03:47 am

Набюдение за феноменами массмедиа

- 45 comments

Page generated Oct. 19th, 2017 06:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios